גלגלת לצינור עם מנגנון גלגול אוטומטי חזרה על ידי קפיץ. - מבצע עד ה-24/8/18