גלגלת לצינור עם מנגנון גלגול אוטומטי חזרה על ידי קפיץ.