ראש מערכת בקרה קו אחד מורכב בתוך ארון - מבצע עד ה-24/8/18